Libertas Consultancy & Interim Management

Strategiebepaling en Verandermanagement

Regelmatig moeten bij grote verandertrajecten beslissingen genomen worden die een strategievisie – of een verandering van de huidige visie – vragen om hiermee uw strategie te concretiseren of te veranderen. Wij kunnen u in het beslissingsproces begeleiden door middel van praktische workshops. Het kan nuttig zijn de resultaten van uw strategische overwegingen vast te leggen in een businessplan. Waarin duidelijke afspraken staan vastgelegd over wie, wat, wanneer gaat doen. In dat geval vormt het businessplan een (belangrijk) onderdeel van de besturing van een organisatie.

 

Een goed onderbouwd businessplan is vaak doorslaggevend. Daarin staat in welke situatie uw organisatie zich bevindt (marktontwikkelingen en concurrentie) en welke plannen (visie en strategische doelstellingen) er liggen voor de korte en lange termijn.Libertas Consultancy in afgelopen jaren een aanzienlijk aantal businessplannen opgesteld of heeft ondernemers en managers hierbij geholpen om te groeien en beter te renderen.

 

Elke organisatie dient zich bewust te zijn van zijn eigen sterkten en zwakten. Daarnaast heeft de omgeving van een organisatie een grote invloed op het succes van die organisatie. De omgeving levert kansen, maar ook bedreigingen. Aan de hand van een gestructureerde vragenlijst, bestemd voor de sleutelfunctionarissen binnen de organisatie, brengen wij de sterkten, de zwakten, de kansen en de bedreigingen in kaart (SWOT-analyse). Uit zo’n SWOT-analyse volgen uiteindelijk ook de zogenaamde kritische succesfactoren (KSF). Dit zijn de factoren die het succes van de organisatie bepalen. Een helder inzicht in de kritische succesfactoren is een belangrijke basis voor het maken van een logische strategische keuze.

 

Als een duidelijk beeld is ontstaan van de organisatie en haar omgeving, is het zaak na te gaan of dit overeenkomt met datgene wat de ondernemer/onderneming pretendeert te zijn. Als objectieve externe partij kan Libertas Consultancy u helpen deze analyse te maken.

 

Copyright 2014 © All Rights Reserved