Libertas Consultancy & Interim Management

Programma en Project Management

Programma en project management is het managen van aan elkaar gerelateerde projecten respectievelijk losse projecten en de activiteiten hierbij binnen een tijdelijke (programma)organisatie om een strategisch organisatiedoel in samenhang te realiseren.

Programma en project management kan en zal alleen maar succesvol zijn als er aandacht is voor de gouden management driehoek: het managen van resultaten, effecten en de omgeving. Met de opgebouwde kennis en expertise zullen deze drie pijlers bij Libertas Consultancy ruimschoots de aandacht krijgen om tot een succesvolle oplevering te komen.

 

Wat doet Libertas Consultancy aan programma- en projectmanagement:

- Het leveren van ervaring en expertise, opgebouwd uit eerder uitgevoerde complexe programma’s en projecten;

- Het inrichten van programmamanagement organisaties inclusief de ondersteunende processen;

- Het optimaliseren, vereenvoudigen en/of versnellen van bestaande programma’s;

- Het implementeren van resultaat-, effect- en omgevingsmanagement.

- Het delen en uitdragen van best practices en ondersteunende methodieken zoals de Agile aanpak waar u uw voordeel mee kunt doen.

Copyright 2014 © All Rights Reserved